Právní služby

Advokátka JUDr. Sáša Navrátilová, MBA se věnuje spolu se svým týmem především právu obchodnímu (zejména obchodně závazkovým vztahům a právu obchodních společností), právu občanskému a pracovnímu (pracovně právní vztahy v podnikatelské sféře a oblast kolektivního vyjednávání).  Samozřejmostí v těchto oborech práva je vypracování širokého spektra analýz, dokumentů, zastupování klientů před civilními soudy a v insolvenčním řízení. Má také bohaté zkušenosti s účastí na fúzích a akvizicích českých i zahraničních společností investujících v České republice. Pro stálé klienty a na vyžádání poskytuje právní služby i v dalších oblastech (spotřebitelské právo, právo ochrany osobnosti, právo hospodářské soutěže, licenční právo atd.), a to v součinnosti se spolupracujícími advokáty. Jejich prostřednictvím je možné zajistit okamžité kontakty na právníky ve všech zemích světa.

Účastní se na projektech vymáhání pohledávek, má rozsáhlé zkušenosti s vedením agendy v této oblasti, a to včetně zpracování nejrůznějších studií, analýz a doporučení procesů postupu u jednotlivých subjektů.

Dlouhodobě - prakticky od doby ukončení studia působí v oblasti maloobchodu. Jako členka expertního týmu Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro kolektivní vyjednávání a legislativní proces se podílí na legislativní činnosti, a to především v oblasti pracovního práva.

Neopomenutelnou součástí její právní praxe je i přednášková činnosti zaměřená zejména na problematiku práva pracovního a vymáhání pohledávek v obchodním styku.

Klienty kanceláře jsou významné české i zahraniční obchodní společnosti zejména z oblasti maloobchodu, facility managementu, developementu a bankovnictví. Výjimkou nejsou ani výrobní společnosti a společnosti působící v oblasti služeb.