Právní služby

Advokátka JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, LL.M., se věnuje spolu se svým týmem interních i externích spolupracovníků zejména právu obchodnímu (především obchodně závazkovým vztahům a právu obchodních korporací), právu občanskému a pracovnímu (pracovně právní vztahy v podnikatelské sféře a oblast kolektivního vyjednávání). Samozřejmostí v těchto oborech práva je vypracování širokého spektra analýz, dokumentů, zastupování klientů před civilními soudy a v insolvenčním řízení. Má také bohaté zkušenosti s účastí na fúzích a akvizicích českých i zahraničních společností investujících v České republice. Pro stálé klienty a na vyžádání poskytuje právní služby i v dalších oblastech (spotřebitelské právo, právo ochrany osobnosti, právo hospodářské soutěže, licenční právo atd.), a to v součinnosti se spolupracujícími advokáty. Jejich prostřednictvím také umí téměř okamžitě kontaktovat právníky v podstatě ve všech zemích světa.

Účastní se na projektech vymáhání pohledávek, má rozsáhlé zkušenosti s vedením agendy v této oblasti, a to včetně zpracování nejrůznějších studií, analýz a doporučení procesů postupu u jednotlivých subjektů.

Klienty kanceláře jsou významné české i zahraniční obchodní společnosti zejména z oblasti maloobchodu, facility managementu, developmentu a bankovnictví. Výjimkou nejsou ani výrobní společnosti a společnosti působící v oblasti služeb.