Řízení advokátní kanceláře

Poté, co JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, LL.M. získala zejména praktické zkušenosti s řízením, rozhodla pro studium Master of Business Administration Senior Executive na Nottingham Trent University, kde se zcela zaměřila na problematiku řízení advokátní kanceláře. Výjimku tvořily pouze týmové práce, i ty však cílily do oblasti malého a středního podnikání. V závěrečné práci, kterou úspěšně završila v roce 2010 studium s vyznamenáním a stala se laureátkou ceny profesora Keith C. Shorta pro nejlepší studentku programu, se zabývala tématem „Proces poskytování právních služeb v advokátní kanceláři SN“.

Po ukončení studia začala spolupracovat s Českou advokátní komorou, přičemž v rámci této spolupráce vede více než 10 let semináře pro advokátní koncipienty na téma „Vedení advokátní kanceláře“.

V roce 2022 ukončila studium na Fakultě Veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Master of Laws, a pro svoji závěrečnou práci si opět zvolila téma z dané oblasti „Možné změny v řízení advokátní kanceláře P&P“.

Zmíněná problematika patří mezi oblíbená témata JUDr. Sáši Navrátilové, MBA, LL.M., která je připravena vám v této oblasti kdykoliv poskytnout konzultace směřující k vašemu osobnostnímu i profesnímu růstu.

Jste-li advokátními koncipienty nebo advokáty, a toto téma vás zajímá, neváhejte se na ni obrátit, popř. navštívit její semináře.