Kariéra

Advokátní kancelář od doby jejího vzniku v roce 1996 patří trvale mezi tradiční poskytovatele právní praxe pro studenty Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (www.praxe.law.muni.cz). Od roku 1998 nepřetržitě zaměstnává rovněž advokátní koncipienty. S ohledem na skutečnost, že rychlost poskytování právních služeb ve vysoké kvalitě je krédem kanceláře, máme zájem spolupracovat s těmi nejlepšími, ať již k nám přicházejí na studentské pozice právních praktikantů či na absolventské pozice koncipientů. V průběhu spolupráce s naší kanceláří si vytříbíte právní myšlení, rozvinete znalosti získané během studia, a naučíte se plánovat svůj čas a stanete se flexibilními. Předpokladem pro spolupráci s naší kanceláří je vynikající znalost práva, jazyků (zejména angličtiny), spolehlivost, časová flexibilita a schopnost práce v kolektivu.

Volné pozice (životopisy je možné posílat až do 30.6.2018 včetně)

Středně velká advokátní kancelář JUDr. Sáši Navrátilové, MBA se sídlem v Brně pro svou pobočku na adrese Banskobystrická 157 hledá advokátní koncipientku / advokátního koncipienta.

Jedná se o práci v příjemném kolektivu s možností věnovat se rozmanité agendě z řady různých právních oblastí, včetně průběžné spolupráce se školitelkou. Advokátní koncipient/ka získá též široké dovednosti v oblasti vedení advokátní kanceláře.

Předpokládáme výbornou znalost platného práva, cit pro formální úpravu a gramatickou bezchybnost vyhotovovaných dokumentů a dodržování společenské etikety.

Požadujeme znalost cizích jazyků a schopnost jejich aplikace v praxi (zejména anglický a/nebo německý jazyk).

Originální životopisy a motivační dopisy zasílejte na adresu
pernstejn@snadvok.cz.

 

Dotazy

Veškeré další dotazy týkající se možného uplatnění v naší kanceláři či vaše nabídky směřujte na adresu pernstejn@snadvok.cz.