JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Sáša Navrátilová navštěvovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Brně. Na téže fakultě získala v roce 1987 doktorát.  Po absolvování studia působila převážně jako podniková právnička (ČEZ – EJM, a.s., Potraviny Brno, s.p., Morava Food, a.s., Volksbank, a.s.). Od 1. 2. 1996 je samostatně praktikující advokátkou.

V roce 2010 absolvovala Nottingham Trent University, Brno International Business School, program Master of Business Administration Senior Executive s vyznamenáním a stala se rovněž laureátkou ceny profesora Keith C. Shorta pro nejlepší studentku programu.

Věnuje se také přednáškové činnosti a připomínkování právních předpisů z oblasti pracovního práva v průběhu jejich přípravy.

Podporu jí poskytuje průběžně několikačlenný tým advokátních koncipientů, studentů právnické fakulty a další externí spolupracovníci. Rychlost poskytování právních služeb ve vysoké kvalitě je nejen jejím osobním krédem, ale i krédem celé její kanceláře.

Mezi její koníčky patří golf, ve volném čase se také ráda věnuje lyžování, cyklistice, tenisu a četbě knih o architektuře.